ເນັດແຮງທົ່ວບ້ານ ປະສົບການທີ່ດີກວ່າ


FTTH ອິນເຕີເນັດບ້ານ ສະປິດເເຮງຄວບຄຸມທົ່ວບ້ານ ໃຊ້ແບບ Unlimited!! ມາພ້ອມ Promotion

ລາຄາຄຸ້ມສຸດໆ

- 3 Mbps 140,000 ກີບ /ເດືອນ

- 5 Mbps 230,000 ກີບ/ເດືອນ

- 7 Mbps 308,000 ກີບ/ເດືອນ

ພິເສດຊ່ວງໂປຣໂມຊັ່ນ:

- ຈ່າຍລ່ວງໜ້າ 1 ເດືອນ ຟຣີຄ່າຕິດຕັ້ງ ແລະ ນຳໃຊ້ Modem ຟຣີ

- ຈ່າຍລ່ວງໜ້າ 6 ເດືອນ ຟຣີ 1 ເດືອນ ຮັບດາຕາເທິງມືຖືເລີ່ມຕົ້ນ 12GB

- ຈ່າຍລ່ວງໜ້າ 12 ເດືອນ ຟຣີ 3 ເດືອນ ຮັບດາຕາເທິງມືຖືເລີ່ມຕົ້ນ 36GB

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ: 021 219385 , 020 55566698 , 020 56536929 , 020 55600888

Contact Center : 131

ໂທຫາພະນັກງານໂດຍກົງ ກົດ


Copyright © 2022 , All Rights Reserved | Version : 2.0