ສາຂາ ສາຍລົມ

ບ້ານສາຍລົມ

ເມືອງຈັນທະບູລີ

Tel: 21-213127-252827

Fax: 21-213127-252827

ສາຂາ ນໍ້າພຸ

ບ້ານຊຽງຍືນ

ເມືອງຈັນທະບູລີ

Tel: 21-212209-242267-213082

Fax: 21-212209-242267-213082

ສາຂາ ເສດຖາ

ບ້ານໜອງບອນ

ເມືອງໄຊເສດຖາ

Tel: 21-453000-452222

Fax: 21-453000-452222

ສາຂາ ສີນາກ

ບ້ານວັດນາກ

ເມືອງສີສັດຕະນາກ

Tel: 21-353000

Fax: 21-353000

ສາຂາ ສັງທອງ

ບ້ານເພຍລາດ

ເມືອງສັງທອງ

Tel: 21-673044

Fax: 21-673044

ສາຂາ ນາຊາຍທອງ

ບ້ານອີ່ໄລເໜືອ

ເມືອງນາຊາຍທອງ

Tel: 21-630000

Fax: 21-630000

ສາຂາ ທ່າງ່ອນ

ບ້ານທ່າງ່ອນ

ເມືອງໄຊທານີ

Tel: 21-752198

Fax: 21-752198

ສາຂາ ດົງໂດກ

ບ້ານດົງໂດກ

ເມືອງໄຊທານີ

Tel: 21-771627

Fax: 21-771627

ສາຂາ ຂົວມິດຕະພາບ

ບ້ານດົງໂພສີ

ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ

Tel: 21-812147

Fax: 21-812147

ສາຂາ ເດີນບີນ

ບ້ານອາກາດ

ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ

Tel: 21-513067

Fax: 21-513067

ສາຂາ ປຕທ ດອນໜູນ

ບ້ານໄຊສະຫວ່າງ

ເມືອງໄຊທານີ

Tel: 21-732427

Fax: 21-732427

ສາຂາ ໂພນຕ້ອງ

ບ້ານໂພນຕ້ອງສະຫວາດ

ເມືອງຈັນທະບູລີ

Tel: 21-418804

Fax: 21-418804

ສາຂາ ທ່າເດື່ອ

ບ້ານປ່າຫວ້າ

ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ

Tel: 21-832227

Fax: 21-832227