img

ລາວ ໂທລະຄົມ ຝຶກອົບຮົມ ເຕັກນິກການຮ່າງເອກະສານທາງການ

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 23-24 ກັນຍາ 2020 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ 403 A ບໍລິສັດ ລາວໂທລະຄົມ ມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ ໄດ້ຈັດ ພິທີເປີດຝຶກອົບຮົມໃນ ຫົວຂໍ້: “ ເຕັກນິກການຮ່າງເອກະສານທາງການ ” ເຊິ່ງໃຫ້ກຽດ: ກ່າວເປີດພິທີດັ່ງກ່າວໂດຍ : ທ່ານ ອາລຸນນະເດດ ບານຈິດ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ລລທ ຂະແໜງຈັດຕັ້ງ-ບໍລິຫານ. ແລະ ນັກວິທະຍາກອນແມ່ນ : ທ່ານ ສຸລິສຸກ ທໍ່ ຫົວຫນ້າພະແນກ ວິທະຍາສາດເຕັກນິກ, ກົມເອກະສານແຫ່ງຊາດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໂດຍມີ ສໍາມະນາກອນເຂົ້າຮ່ວມ ຈາກ ບັນດາພະແນກ ການ ຕ່າງໆ ອ້ອມຂ້າງ ລລທ ສູນກາງ, ບໍລິສັດ M-Money ແລະ TPlus ລວມທັງໝົດປະມານ 200 ກວ່າທ່ານ ເຊີ່ງປະກອບມີ ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານຂັ້ນພະແນກ, ຫົວໜ້າພາກສ່ວນ, ແລະ ບັນດາເລຂາ ຈາກພະແນກຕ່າງໆ ຂອງ ລລທ ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.|ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ຈັດຂື້ນໂດຍການຮ່ວມມືກັນ ລະຫວ່າງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດການປົກຄອງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ, ກະຊວງພາຍໃນ ຮ່ວມກັບ ລາວໂທລະຄົມ| ຈຸດປະສົງກໍ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ພະນັກງານ ລລທ ຂອງ ພວກເຮົາ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈເລີກເຊິ່ງກ່ຽວກັບ ການຮ່າງເອກະສານທາງການ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ໄປໃນທິດທາງດຽວກັນ| ເຊິ່ງການຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້: “ ເຕັກນິກການຮ່າງເອກະສານທາງການ ” ກໍ່ໄດ້ສຳເລັດລົງຢ່າງສົມບຸນ ໃນຕອນແລງວັນທີ 24 ກັນຍາ 2020 ເຊິ່ງໃຫ້ກຽດ: ກ່າວປີດພິທີດັ່ງກ່າວໂດຍ : ທ່ານ ສົມຫວັງ ເພັງສະຫວັນ ຮອງຫົວໜ້າຝ່າຍຈັດຕັ້ງ-ບໍລິຫານ

View: 21 | 9/25/2020 8:56:55 PM | ຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ

ຍ້ອນກັບ
Copyright © 2020 , All Rights Reserved | Version : 2.0