img

ລາວ ໂທລະຄົມ ເປີດງານຕະຫຼາດນັດ “ Lao Telecom Market ຄັ້ງທີ 3 ”

ວັນທີ: 19 ກັນຍາ 2020 ລາວ ໂທລະຄົມ ໄດ້ເປີດງານຕະຫຼາດນັດ “Lao Telecom Market ຄັ້ງທີ 3” ຂື້ນ ທີ່ສູນການຄ້າ ວຽງຈັນເຊັນເຕີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ກຽດກ່າວເປີດງານໂດຍ ທ່ານ ທັນສະໄໝ ຊາມູນຕີ ຜຸ້ຊີ້ນຳວຽກງານທາງດ້ານ Commercial ລລທ , ຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ M Money ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມ ໂດຍ ທ່ານ ສຸພົນ ຈັນທະວີໄຊ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມມະຫາຊົນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະອຳນວຍການ ລລທ, ແຂກທີີ່ຮັບເຊີນຈາກບັນດາສະຖາບັນການສຶກສາ, ຮ້ານຄ້າຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ, ລູກຄ້າ , ຄະນະຝ່າຍ, ຄະນະພະແນກການ, ພະນັກງານວິຊາການ ລລທ, ດາລາ ນັກຮ້ອງສິນລະປິນ, ທີມເຕັ້ນ LTC KPOP Cover Dance ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມປະກວດ ແລະ ຄະນະກຳມະການຕັດສິນການປະກວດ ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ. |ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດງານຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພືີ່ອເປັນການຮ່ວມກິດຈະກໍາສ້າງສີສັນໃໝ່ ແລະ ປະສົບການ ໃໝ່ໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ລາວ ໂທລະຄົມ ກ່ຽວກັບການສຶກສາ ເພືີ່ອໃຫ້ເຂົ້າກັບບັນຍາກາດ ການໄຂສົກຮຽນໃໝ່ ສົກ 2020-2021 ເພືີ່ອໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ລູກຫຼານນັກຮຽນ ຂອງ ພວກເຮົາໄດ້ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆ ກ່ຽວກັບການສຶກສາໃນຍຸກປະຈຸບັນ ຈາກບັນດາ ນັກວິຊາການ ແລະ ອາຈານ ທີີ່ມາຈາກສະຖາບັນຕ່າງໆ. ພ້ອມນີ້ຍັງມີບັນດາຮ້ານຄ້າຕ່າງໆ ທີີ່ຂາຍ ສິນຄ້າ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການກ່ຽວກັບການສຶກສາ ເຊິີ່ງສາມາດເລາະຊົມ ແລະ ເລືອກຊື້ ພ້ອມຊໍາລະສິນຄ້ານໍາບັນດາຮ້ານເຫຼົ່ານັັ້ນຜ່ານ Application M-Money. ພິເສດພາຍໃນງານ ຍັງມີເວທີທີີ່ເປີດໂອກາດໃຫ້ ໄວໜຸ່ມລາວໄດ້ສະແດງຄວາມສາມາດ ແລະ ກິດຈະກໍາອຶີ່ນໆ ພ້ອມຮັບເຄືີ່ອງແຈກ ເຄືີ່ອງແຖມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. | ນອກຈາກນັ້ນຍັງໄດ້ຮ່ວມລຸ້ນຮ່ວມເຊຍ ກັບການປະກວດ ແຂ່ງຂັັນເຕັ້ນ LTC KPOP Cover Dance 12 ທີມ ຈົນຮອດນາທີ ສຸດທ້າຍ ຜົນປະກົດອອກມາທີມຊະນະເລີດ ອັນດັບທີ່ 1 ໄດ້ແກ່ ທີມ LTC07 IZ'SWAN, ອັນດັບທີ່ 2 LTC12 THE REBORN , ອັນດັບທີ່ 3 LTC08 ELEGANT, ອັນດັບທີ່ 4 LTC 10 X-POWER ແລະ ດັບທີ່ 5 LTC 02 SHAKA SHAKA ລໍລຸ້ນນຳກັນວ່າງານຕະຫຼາດນັດ “ Lao Telecom Market ຄັ້ງທີ 4 ” ຈະແມ່ນກິດຈະກຳກ່ຽວກັບຫຍັງ…

View: 19 | 9/20/2020 12:42:56 PM | ກິດຈະກຳ

ຍ້ອນກັບ
Copyright © 2020 , All Rights Reserved | Version : 2.0