img

ລາວ ໂທລະຄົມ ສືບຕໍ່ອຸປະຖໍາ Internet FTTH ໃຫ້ ໂຮງໝໍມິດຕະພາບ

ວັນທີ 01 ກັນຍາ 2020 ບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ ໄດ້ສືບຕໍ່ໃຫ້ການ ອຸປະຖໍາ Internet FTTH ຄວາມໄວ 50 Mbps ມູນຄ່າ: 8,000,000 ກີບ ໃຫ້ແກ່ ໂຮງໝໍມິດຕະພາບ (150 ຕຽງ) ການອຸປະຖຳດັ່ງກວ່າໄດ້ເລີ່ມມາ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 24 ເມສາ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ເຊິ່ງແມ່ນໄລຍະທີ່ປະເທດລາວ ຂອງ ພວກເຮົາ ເລີ່ມມີການແຜ່ລະບາດຂອງ ພະຍາດ COVID-19 ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ລາວ ໂທລະຄົມ ເລັງເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນ ຂອງ ພະນັກງານ ແພດ-ໝໍ ແມ່ນບຸກຄົນທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ຢ່າງໜັກໜ່ວງ ໃນການປິ່ນປົວ, ຮັກສາຄົນເຈັບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄົນເຈັບທີ່ຕິດເຊື້ອ COVID-19 ສະນັ້ນເພື່ອເປັນການໃຫ້ກຳລັງໃຈ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສະດວກສະບາຍກັບທີມງານຜູ້ບໍລິຫານ, ວິຊາການ ແພດ-ໝໍ ພາຍໃນໂຮງໝໍມິດຕະພາບ ໄດ້ມີຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຕິດຕໍ່ສື່ສານ, ການປະຊຸມທາງ Online ເພື່ອລາຍງານສະພາບການ ປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂ ການແຜ່ລະບາດ ຂອງ ເຊື້ອໄວຣັດ COVID-19 ໃຫ້ຄະນະສະເພາະກິດຮັບຊາບ ດ້ວຍຄວາມວ່ອງໄວ ແລະ ທັນສະພາບການ.

View: 20 | 9/17/2020 8:51:59 AM | ຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ

ຍ້ອນກັບ
Copyright © 2020 , All Rights Reserved | Version : 2.0