img

ກອງປະຊຸມຮັບຟັງນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານ ຂອງ ໂຄງການ Red Army

ໃນ ວັນທີ 24 ສິງຫາ 2020 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມຮັບຟັງນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານ ຂອງ ໂຄງການ Red Army ເຊິ່ງໃຫ້ກຽດ: ເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ສຸພົນ ຈັນທະວີໄຊ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ລລທ ແລະ ທ່ານ ປິຍະວັດ ຈະຣິຍະເສດຖະພົງ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ລລທ ຊຶ່ງເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ທັນສະ ໄໝ ຊາມຸນຕີ ຫົວໜ້າ ຄະນະຊີ້ນໍາລວມໂຄງການ Red Army ທັງເປັນຫົວໜ້າຊີ້ນໍາລວມດ້ານ Commercial , ຫົວໜ້າຝ່າຍ ພ້ອມຄະນະ, ຫົວໜ້າພະແນກ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ບັນດາຄະນະເຈົ້າເມືອງພ້ອມດ້ວຍທີມງານສະມາ ຊິກ ທັງ 7 ຕົວເມືອງເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.|ຈຸດປະສົງໃນການປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອ ປະກາດໂຄງຮ່າງໃຫມ່ ຂອງ ໂຄງ ການ Red Army 2020 ສຶບຕໍ່ອອກກິດຈະກໍາພັກດັນຍອດການຂາຍ ຂອງໂຄງການ Red Army 2020 ຂັ້ນຕອນການບັນທຶກ Profile ການປະຕິບັດງານຜ່ານ QR Cobe ຂອງ ພະນັກງານລົງກິດຈະກໍາ ຈັດແຜນການນໍາ ເອົາຮູບແບບການດໍາເນີນງານຂອງໂຄງການ ທີ່ສູນກາງປະຕິບັດໄປຜັນຂະຫຍາຍຕໍ່ໃຫ້ກັບ ລລທ ສາຂາແຂວງທົ່ວ ປະເທດ ໃນ Q3. 2020. ແລະ ແຜນການຮ່ວມມື 3 ແກັບ ກັບ ບໍລິສັດໃນເຄືອ,ໃນກອງປະຊຸມຄະນະເຈົ້າເມືອງ, ຄະນະບ້ານ, ພ້ອມທີມງານສະມາຊິກ ໂຄງການ Red Army ໄດ້ລາຍງານສະພາບການປະຕິບັດງານ ຂໍ້ສະດວກ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງ ຍາກ ຕົວຈິງ ພາຍໃນເມືອງຂອງຕົນ ຕໍ່ຄະນະອຳນວຍ ການໃຫຍ່ເພື່ອຮັບຊາບ ພ້ອມນັ້ນຍັງໄດ້ ຮັບຟັງການໂອ້ລົມ ແລະ ທິດຊີ້ນຳ ຈາກ ຄະນະຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ເພື່ອນຳໄປປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີຂື້ນກວ່າເກົ່າ ພາຍໃນແຕ່ລະເມືອງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຄງການ Red Army ບັນລຸຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້.|

View: 121 | 8/26/2020 4:47:50 PM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ຍ້ອນກັບ
Copyright © 2020 , All Rights Reserved | Version : 2.0