img

ລາວ ໂທລະຄົມ ສືບຕໍ່ສີດພົ່ນຢາຂ້າເຊື້ອພາຍໃນສໍານັກງານ ແລະ ສູນບໍລິການ

ເຖີງແມ່ນວ່າສະຖານະການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັດ COVID-19 ຢູ່ ສປປ ລາວ ຂອງພວກເຮົາຈະເລີ່ມເບົາບາງລົງແດ່ແລ້ວກໍຕາມ ເພື່ອ ຮັບປະກັນຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງພະນັກງານ ແລະ ລູກຄ້າ ສະນັ້ນ, ໃນວັນທີ 10 ພຶດສະພາ 2020 ນີ້ ລາວ ໂທລະຄົມ ຈຶ່ງໄດ້ສືບຕໍ່ດໍາເນີນການສີດ ພົ່ນຢ່າຂ້າເຊື້ອພາຍໃນສໍານັກງານ ແລະ ສູນບໍລິການ ຕາມແຜນການ ທີ່ກໍານົດໄວ້ເຊິ່ງຄັ້ງນີ້ເປັນຄັ້ງທີ່ 6 ເພື່ອສ້າງຄວາມເຊື່ອໜັ້ນໃຫ້ກັບລູກ ຄ້າທີ່ເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ດ້ານສຸຂະ ພາບຂອງລູກຄ້າ ແລະ ພະນັກງານ ມາເປັນອັນດັບໜຶ່ງ.|ຈາກການຖະແຫຼງຂ່າວຂອງຄະນະສະເພາະກິດໄດ້ລາຍງານສະຖານະການ COVID-19 ຫຼ້າສຸດ ຮອດວັນທີ 9 ພຶດສະພາ 2020 ສປປ ລາວ ບໍ່ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ້ມ, ເຖີງແນວໃດກໍຕາມທຸກທ່ານກໍຢ່າໄດ້ຖືເບົາ ແລະ ປະໝາດເປັນອັນຂາດ ຈົ່ງພ້ອມກັນສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງ ແນະນໍາຂອງລັດຖະບານຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ແລະ ຕິດຕາມຂ່າວສານຈາກ ທາງການຢ່າງໃກ້ຊິດເພື່ອພ້ອມກັນປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງ ເຊື້ອໄວຣັດ COVID-19 ໃຫ້ສໍາເລັດຜົນໂດຍໄວ.

View: 347 | 5/10/2020 5:03:45 PM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ຍ້ອນກັບ
Copyright © 2020 , All Rights Reserved | Version : 2.0