img

ລາວ ໂທລະຄົມ ຮັບໃບຍ້ອງຍໍຂອງ ທ່ານປະທານຄະນະປະຈໍາສະພາ ແຫ່ງຊາດ

ໃນວັນທີ 24 ກໍລະກົດ 2020 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງຕ້ອນຮັບແຂກ ຄະນະເລຂາ ທິການສະພາແຫ່ງຊາດ (ຫຼັກ 6) ບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ ໄດ້ເຂົ້າຮັບໃບຍ້ອງຍໍຂອງທ່ານປະທານຄະນະປະຈໍາສະພາ ແຫ່ງຊາດ ໃນນາມທີ່ ລາວ ໂທລະຄົມ ໄດ້ປະກອບສ່ວນສະໜອງບໍລິ ການອິນເຕີເນັດ ມູນຄ່າ 215,900,000 ກີບ ເພື່ອຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນໄລຍະ ດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 8 ແລະ ເທື່ອທີ 9 ຂອງສະ ພາແຫ່ງຊາດຊຸດ VIII ທີ່ຈັດຂື້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 7/11/2019 - 6/12/2019 (ເທື່ອທີ 8) ແລະ ລະຫວ່າງວັນທີ 24/06/2020 -2/7/2020 (ເທື່ອທີ 9) ຜ່ານມາ. ໃຫ້ກຽດມອບໃບຍ້ອງຍໍໃນຄັ້ງນີ້ໂດຍ ທ່ານ ສຸບັນ ສະວະບຸດ ຮອງເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຮັບໂດຍ ທ່ານ ສຸພົນ ຈັນທະວີໄຊ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາ ຄົມ ມະຫາຊົນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ. ໃນໂອກາດດຽວກັນນີ້ ທ່ານ ສຸບັນ ສະວະບຸດ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຕີລາຄາສູງຕໍ່ການປະກອບ ສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຂອງ ລາວ ໂທລະຄົມ ເຮັດໃຫ້ບັ້ນດໍາເນີນກອງປະຊຸມ ສະໄໝ ສາມັນທັງສອງຄັ້ງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ມີຄວາມສະດວກສະ ບາຍ ໃນດ້ານການສື່ສານໂທລະຄົມມະນາຄົມ,ມີຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ວ່ອງໄວເຮັດໃຫ້ການຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານຂອງສະພາແຫ່ງ ຊາດ ລົງເລິກເຖີງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເທື່ອລະກ້າວ. " ລາວ ໂທລະຄົມ ໂທລະຄົມຂອງຄົນລາວ ເພື່ອສັງຄົມລາວ"

View: 472 | 7/25/2020 11:07:55 AM | ຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ

ຍ້ອນກັບ
Copyright © 2020 , All Rights Reserved | Version : 2.0