img

ລາວ ໂທລະຄົມ ອຸປະຖໍາ Internet FTTH ໃຫ້ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ໃນວັນທີ 25 ມິຖຸນາ 2020 ຢູ່ທີ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ(ຄວສ) ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມີພິທີມອບ-ຮັບ ການອຸປະຖໍາ Internet FTTH ມູນຄ່າ 8,400,000 ກີບ ຈາກ ບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາ ຄົມ ມະຫາຊົນ (ລລທ) ໃຫ້ກັບ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງມອບໂດຍ ທ່ານ ສຸພົນ ຈັນທະວີໄຊ ຜູ້ອໍານວຍການ ໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ ແລະ ຮັບໂດຍ ທ່ານ ຮສ.ປອ ຄໍາຜຸຍ ສຸດທິສົມບັດ ຄະນະບໍດີ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ ໂດຍຊ້ອງໜ້າຄະນະຂອງທັງສອງຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມ.|ບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ ແລະ ຄະນະວິສະ ວະກໍາສາດ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການໂດຍມີວັດຖຸປະສົງອັນ ດຽວກັນຄືການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຕາມແນວທາງການພັດທະນາແບບໃໝ່ທີ່ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຮ່ວມກັນໃນ|ວັນທີ 16 ກຸມພາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ. ສະນັ້ນ, ການອຸປະຖໍາຂອງ ລາວ ໂທລະຄົມ ໃນຄັ້ງນີ້ກໍເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານວິຊາສະເພາະ ໃຫ້ມີ ຄວາມສະດວກສະບາຍ, ວ່ອງໄວ ແລະ ທັນສະໄໝ ທັງເປັນການສົ່ງ ເສີມການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ລາວ ໂທລະຄົມ ແລະ ຄວສ ໃຫ້ແໜ້ນ ແຟ້ນຍິ່ງຂື້ນ.

View: 658 | 6/26/2020 9:02:53 AM | ຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ

ຍ້ອນກັບ
Copyright © 2020 , All Rights Reserved | Version : 2.0